برچسب ها:هدف اساسی از اجرای سقف وافل

نمایندگی سقف وافل | هدف اساسی از اجرای سقف وافل

نمایندگی سقف وافل | هدف اساسی از اجرای سقف وافل

هدف اساسی از اجرای سقف وافل نمایندگی سقف وافل | هدف اساسی از اجرای سقف وافل هدف از اجرای سقف وافل، کاهش قیمت، کم کردن حجم و وزن سقف، افزایش امنیت، استحکام و مقاومت در مقابل آتش و زلزله، کاهش بتن و بار مرده، سرعت بالا و کیفیت زیاد می‌باشد. درنتیجه در اجرای سقف وافل […]

ادامه مطلب

Enter your keyword